ΚΩΔ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
01 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

05-06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(1η συνάντηση)

02 KINESIOTAPING 27-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
03 ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ (Vodder) ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ 12-14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(1η συνάντηση)
04 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (μη διαθέσιμο)
05 TEΧΝΙΚΗ BOWEΝ

(μη διαθέσιμο)

06 ΤΕΧΝΙΚΗ SCROTH ΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (μη διαθέσιμο)
07 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ (I.E.K.) (μη διαθέσιμο)
08 ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (μη διαθέσιμο)
09 Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (μη διαθέσιμο)
10 ΤΕΧΝΙΚΗ MYOFASCIAL AND TRIGGER POINT (μη διαθέσιμο)
11 MAΛΑΞΗ ΗΟΤ STONES (μη διαθέσιμο)
12 ΜΑΛΑΞΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ (DICKE) (μη διαθέσιμο)

 * οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν προσεχώς