ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ (Vodder) ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ

H  ΛΕΜΦΙΚΗ  ΜΑΛΑΞΗ  αποτελεί μια ειδική τεχνική μάλαξης για την αντιμετώπιση κυρίως του λεμφοιδήματος  και όχι μόνο. Ο Vodder  υποστήριζε ότι οι κλασικοί χειρισμοί της μάλαξης δεν μπορούσαν να αποσυμφορήσουν τα λεμφικά αγγεία και να παροχετεύσουν την λέμφο. Έτσι εφάρμοσε άλλους χειρισμούς και συστηματοποίησε την τεχνική.    Σε  πολλές χώρες όπως στη Γερμανία η γνώση της λεμφικής μάλαξης είναι απαραίτητο προσόν για να μπορεί να εργαστεί κάποιος ως  φυσιοθεραπευτής. Εφαρμόζεται κυρίως σε γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή ,διότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών εμφανίζει λεμφοίδημα, αλλά και σε αθλητικές κακώσεις ή χρόνιες  εκφυλιστικές αρθροπάθειες. Στο  σεμινάριο οι συμμετέχοντες εκτός της λεμφικής μάλαξης ,θα εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένες περιδέσεις ,περίδεση με τα υλικά MOBIDERM  και με την ταινία  kinesiotaping. Oι περιδέσεις είναι σημαντικές διότι ενισχύουν  το αποτέλεσμα της μάλαξης και το διατηρούνε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1H MΕΡΑ  Στοιχεία ανατομίας ,φυσιολογίας,παθολογίας του ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Βασικοί χειρισμοί της λεμφικής μάλαξης. Περίδεση με τα υλικά ΜΟΒΙDΕΡΜ και αντιμετώπιση λεμφοιδήματος με το ΚΙNESIOTAPING.

2H MEΡΑ  Θεωρία της λεμφικής μάλαξης και παρουσίαση.

3Η  ΜΕΡΑ  πρακτική εφαρμογή

4Η ΜΕΡΑ   πρακτική εφαρμογή και άλλες περιδέσεις

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:  Fausta  Olivieri – Andrea Romanelli  υπεύθυνοι της σχολής τεχνικών μάλαξης "ADHARA" italia

ΚΟΣΤΟΣ   :   560 €   + φπα

ΔΙΠΛΩΜΑ   :   δίπλωμα  της σχολής "ADHARA"  ITALY – αναγνωρισμένο από  CONI Ιταλίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

6.7.8.9  ΜΑΙΟΥ 2022    9.00-17.30   ( Σύνολο 40 ώρες θεωρία και πρακτική εφαρμογή )

Ηotel  Capsis  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Επίσης στους συμμετέχοντες θα δοθεί έντυπο υλικό ,σημειώσεις και βιβλιογραφία.

Μέγιστος  αριθμός  συμμετεχόντων  14  άτομα.

Εκτύπωση