ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ (Vodder) ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΕΣΕΙΣ

H  ΛΕΜΦΙΚΗ  ΜΑΛΑΞΗ  αποτελεί μια ειδική τεχνική μάλαξης για την αντιμετώπιση κυρίως του λεμφοιδήματος  και όχι μόνο. Ο Vodder  υποστήριζε ότι οι κλασικοί χειρισμοί της μάλαξης δεν μπορούσαν να αποσυμφορήσουν τα λεμφικά αγγεία και να παροχετεύσουν την λέμφο. Έτσι εφάρμοσε άλλους χειρισμούς και συστηματοποίησε την τεχνική.    Σε  πολλές χώρες όπως στη Γερμανία η γνώση της λεμφικής μάλαξης είναι απαραίτητο προσόν για να μπορεί να εργαστεί κάποιος ως  φυσιοθεραπευτής. Εφαρμόζεται κυρίως σε γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή ,διότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών εμφανίζει λεμφοίδημα, αλλά και σε αθλητικές κακώσεις ή χρόνιες  εκφυλιστικές αρθροπάθειες. Στο  σεμινάριο οι συμμετέχοντες εκτός της λεμφικής μάλαξης ,θα εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένες περιδέσεις ,περίδεση με τα υλικά MOBIDERM  και με την ταινία  kinesiotaping. Oι περιδέσεις είναι σημαντικές διότι ενισχύουν  το αποτέλεσμα της μάλαξης και το διατηρούνε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:  Fausta  Olivieri – Andrea Romanelli  υπεύθυνοι της σχολής τεχνικών μάλαξης "ADHARA" italia

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   :  2 τριήμερα (ΣΚΔ)   60 διδακτικές ώρες  θεωρία και πρακτική

ΚΟΣΤΟΣ   :   860 €    ( σε 2 δόσεις των 430 €)

ΔΙΠΛΩΜΑ   :   δίπλωμα  της σχολής "ADHARA"  ITALY – αναγνωρ .από  CONI

Επίσης στους συμμετέχοντες θα δοθεί έντυπο υλικό ,σημειώσεις και βιβλιογραφία.

Μέγιστος  αριθμός  συμμετεχόντων  14  άτομα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
(ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ)

 

Εκτύπωση